Komentari o novinarima/novinarstvu na portalima

Ivan Krznarić, Ivona Pavičić

Kolegij: Novinarska radionica 2

Mentor: doc.dr.sc. Lidija Dujić

Novinarska škola Ive Pukanića: Mala, život je borba!

Petra Slavečki

Kolegij: Novinarska radionica 2

Mentor: doc.dr.sc. Lidija Dujić

INTERVJU S POVODOM: Tko je uistinu Zrinka K.?

Anamarija Pranjić

Kolegij: Novinarska radionica 2

Mentori: doc.dr.sc. Lidija Dujić; ;

EKONOMSKI I PODUZETNIČKI ASPEKTI WELLNESS TURIZMA

Renata Glad

Kolegij: Turizam, razvoj i turistička politika

Mentori: doc.dr.sc. Petar Kurečić, viši predavač; Nema.;

Podrška roditeljima djece s poremećajima iz spektra autizma

Dragana Hohšteter

Kolegij: Zdravstvena njega osoba s  posebnim potrebama

Mentor: Jurica Veronek, viši predavač

Tomislav Karamarko - tri lica, tri intervjua

Ivan Krznarić

Kolegij: Novinarska radionica 2

Mentor: doc.dr.sc. Lidija Dujić

Videoprilog

Ivan Perica

Kolegij: Digitalna videoprodukcija

Mentori: mr.sc. Dragan Matković, viši predavač; doc.dr.sc. Darijo Čerepinko, viši predavač;

Analiza okoline Ličko-senjske županije s prijedlozima pravaca razvoja

Andrea Jurčenko Biondić, Goran Filipović, Domagoj Lulić

Kolegij: Strategijski menadžment

Mentori: doc.dr.sc. Krešimir Buntak, profesor visoke škole; Ivana Drožđek, predavač; Vesna Sesar, predavač;

ANALIZA OKOLINE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE S PRIJEDLOZIMA PRAVCA RAZVOJA

Matea Škaberna Ivan Gospodnetić Silvia Muzić Ankica Mrvelj Meseljević

Kolegij: Strategijski menadžment

Mentor: doc.dr.sc. Krešimir Buntak, profesor visoke škole