Izrada tekstura u alatu substance painter

Martina Stuparić

Kolegij: 3D modeliranje

Mentor: Andrija Bernik, predavač

Blender 3D stvaralački paket

Igor Čiček

Kolegij: 3D modeliranje

Mentor: Andrija Bernik, predavač

Izrada i vizualizacija humanoidnog lika pomoću Cinema 4D i Arnold sustava za iscrtavanje

Lovre Lovrinov

Kolegij: 3D modeliranje

Mentor: Andrija Bernik, predavač

Izrada virtualne stvarnosti pomoću Unity platforme

Manuel Hutinec

Kolegij: 3D modeliranje

Mentor: Andrija Bernik, predavač

ČASOPIS TIMEOUT

Isabella Ban, Lovro Maroševac, Ivan Gložinić, Arijan Udovičić, Vjeran Babić

Kolegij: Stil i kompozicija pisanog / govorenog teksta

Mentor: doc.dr.sc. Gordana Tkalec

Jan Kerekeš: Kad počneš glumiti izvan pozornice, e onda ta predstava može imati kratak vijek

Tamara Posavec

Kolegij: Intervjuiranje

Mentor: doc.dr.sc. Lidija Dujić

Creation artistique

Lucija Gregurec, Antonela Veić, Ana Cerovski, Doria Sinković

Kolegij: Stil i kompozicija pisanog / govorenog teksta

Mentor: doc.dr.sc. Gordana Tkalec

Videoprilog: Viteški turnir, Anđeoska strijela

Lea Carek, Danijela Mičuda, Veronika Babok

Kolegij: Digitalna videotehnologija u elektroničkim medijima

Mentor: mr.sc. Dragan Matković, viši predavač

Časopis Laika

Ana Markuš, Ivona Rož, Mateja Punek, Tea Piškorec, Tamara Posavec

Kolegij: Stil i kompozicija pisanog / govorenog teksta

Mentor: doc.dr.sc. Gordana Tkalec