Mediji i globalizacija

Marko Dedić

Kolegij: Kultura, stil, život i rod

Mentor: doc.dr.sc. Iva Rosanda Žigo

Teorije ideologije

Dominik Smolak

Kolegij: Kultura, stil, život i rod

Mentor: doc.dr.sc. Iva Rosanda Žigo

Popularna glazba

Nikola Grabar

Kolegij: Kultura, stil, život i rod

Mentor: doc.dr.sc. Iva Rosanda Žigo

Najvažnije turističke destinacije i regije SAD-a

Alenka Stričak

Kolegij: Destinacijski turizam

Mentor: doc.dr.sc. Petar Kurečić, viši predavač

Turističke destinacije Oceanije

Silvia Muzić

Kolegij: Destinacijski turizam

Mentor: doc.dr.sc. Petar Kurečić, viši predavač

TURISTIČKE DESTINACIJE AUSTRIJE

Mladen Roginek

Kolegij: Destinacijski turizam

Mentor: doc.dr.sc. Petar Kurečić, viši predavač

SIGURNOST KAO PRESUDAN ČIMBENIK U SUVREMENOM TURIZMU

Josipa Penić

Kolegij: Sigurnost u turizmu

Mentor: doc.dr.sc. Petar Kurečić, viši predavač

RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U KONTINENTALNOM DIJELU REPUBLIKE HRVATSKE

Matea Škaberna

Kolegij: Destinacijski turizam

Mentor: doc.dr.sc. Petar Kurečić, viši predavač

Novinari s fakulteta na burzu rada

Tina Rešetar

Kolegij: Novinarska radionica 2

Mentor: doc.dr.sc. Lidija Dujić